Exekuce omylem?

Jak zastavit exekutora

řešíme exekuce na nemovitostJste si naprosto jisti, že nikde nic nedlužíte a nařízená exekuce na nemovitost není platná? Samozřejmě existují cesty, jak exekuci zamezit. I když jsou bohužel horší.

Jak již bylo psáno na jiné stránce, bránit svůj majetek fyzickou sílou, výhružkami nebo agresí není v žádném případě dobré řešení. Naopak Vám reálně hrozí postih za maření výkonu úředního rozhodnutí.

Mnohem snazší způsob, jak zabránit exekuci na nemovitost, je cílené vyjednávání a stanovení určité dohody s osobou exekutora. Je to sice individuální a záleží na samotném exekutorovi, ale když bude exekutor vidět Váš aktivní zájem na řešení problému, je to výhodné pro Vás oba.

Proti nařízení exekuce na nemovitost se můžete odvolat k místně příslušnému soudu.  Můžete však většinou namítnout jen fakta, která vedla k nařízení exekuce ( dodat účtenky, doklady, výpisy z účtu apod.). Většinu ostatních připomínek však soud zpravidla odmítne a potvrdí nařízení exekuce. Odvolání v tomto případě navíc exekuci neodloží.

Při odvolání ale zabráníte prodeji svých věcí v dražbách. Nezapomínejte také na to, že každým dalším právním úkonem se navyšují i soudní výlohy.

Jak ušetřit peníze?

pomůžeme vyřešit exekuce na nemovitostKvůli neplacení dluhů jste obdrželi příkaz k exekuci? Pak je ideální začít dluhy řešit okamžitě a to nejlépe před samotným soudním rozhodnutí o nařízení exekuxe. Důvod je prostý – exekuce na nemovitost a exekuce obecně je spojena s vysokými náklady, které předčasným splacením dluhů nevzniknou.

Pokud se již stalo a obdrželi jste exekuční příkaz, doporučujeme Vám urychlenou návštěvu exekutorského úřadu. Zde ihned požadujte úhradu dobrovolné uhrazení dluhu, protože můžete ušetřit nemalé peníze. Exekuci vždy hradí dlužník a můžete ušetřit celou polovinu odměny exekutora.

Máme ale v nabídce řešení, jak své dluhy splatit a předejít tak zabavení movitých i nemovitých věcí a ve všech případech prodělečné dražby.

Pamatujte, že každé prověření majetku, každý právní úkon provedený exekutorem či soudem, je spojen s navyšujícími se výdaji.

Chybující exekutor ? I to se stává

zastavení exekuce na nemovitostJako v každé profesi, i mezi exekutory se mohou najít tací, kteří při provádění své práce chybují. Za škody, které vznikly v přímé souvislosti s výkonem exekuce, je zodpovědný exekutor, případně jím pověřené osoby.

Exekutoři musí být ze zákona pojištěni pro tyto případy a ručí za ně stát. Pokud tedy ke škodě dojde a dlužník předloží důkazy, budou vzniklé škody uhrazeny. Doporučujeme ale pořídit o všem například fotodokumentaci, zajištění sepsání protokolu, doložení svědeckých prohlášení, apod.

Exekutoři jsou ve své práci omezování určitými předpisy a pochopitelně samotným rozhodnutím soudnu. Volba provedení způsobu exekuce je stanovena exekutorem, který má hlavní kritérium – co nejvyšší zisk a rychlé splnění závazků. Přitom by měl exekutor brát ohled i na dlužníka a například pokud pokryje exekuci i s jejími náklady odstavením účtu, nesmí přistoupit k exekuci movitých věcí apod. Měl by rovněž dbát ohled na to, zda dlužník jednotlivé movité věci nepotřebuje k výkonu své profese (služební vozidlo, služební PC, apod.)

vyřešíme exekuce na nemovitostPokud se domníváte, že exekuce neprobíhá v souladu se soudním rozhodnutím, se slušnými mravy (v případě, že zbyde doslova „holobyt“), máte pochopitelně možnost stěžovat si na stanovený postup na již zmíněné exekutorské komoře nebo můžete doknce podat trestní oznámení. Nepouštějte se ovšem do soudních sporů bez rozmyslu a bez důkazů o svých tvrzeních, zbytečně byste uškodili sami sobě.

Každopádně je ideální se exekuci uplně vyhnout. Pokud nemáte možnost, obraťte se na nás formou našeho nezávazného kontaktního formuláře. Poradíme vám, jak vyřešit vaše exekuce a nebo je sami vyřešíme

Copyright 2011 Zastavte vaše exekuce | Seo Ostrava od Webdevel s.r.o.