Předejděte exekuci

Chcete předejít exekuci ?

Hrozba exekuce na nemovitost nebo další majetek je reálná, i když jste si zcela jisti, že nikomu nic nedlužíte. Exekutoři mají bohužel poměrně velkou škálu pravomocí, pomocí nichž se k vašemu majetku dostanou snáze, než byste čekali.

Naštěstí ale jejich okruh práv není neomezený a samozřejmě jsou metody, jak se jim úspěšně ubránit. Poradíme Vám, jak na to.

Neodkládejte řešení problémů!

řešíme exekuce na nemovitostVaše dluhy nejsou hmatatelná věc, která se jen někam schová a zapomene se na ní. Pokud své dluhy nesplácíte, narůstají o úroky a pokuty a výsledný dluh může narůst do prakticky nezvládnutelné sumy.

Pochopitelně je lepším řešením snažit se hledat cesty, které povedou k úspěšnému vyřešení dluhů. Řešte s Vašimi věřiteli dluhy aktivně. Nikdy nesmíte rezignovat, to je opravdu špatně zvolená cesta

Jestli ale již dluhy máte, pak v žádném případě nevoďte Vaše věřitele za nos. Buďte upřímní a navrhujte realizovatelná řešení. Pokud Váš věřitel zjistí, že jste nedůvěryhodní, žádné alternativní řešení s Vámi projednávat nebude. Naopak se bude snažit své peníze dostat jakoukoliv cestou. Tou je bohužel někdy i exekuce nemovitostí.

Pakliže se ale u Vašich dveří objeví exekutor a Vy jste si jisti, že nic nedlužíte, braňte se. O tom, že Vašemu majetku hrozí exekuce, se zpravidla dozvíte dopředu, takže je ještě čas něco dělat.

Máte možnost podat odpor, námitky a žalobce musí veškerá svá tvrzení vždy dokazovat.

Co čeká dlužníka poté?

Nyní si připomeneme postup, jak probíhá exekuce a následné kroky, jak získat ze zabavených věcí peníze.

– Při neplnění podmínek, které jsou stanoveny ve smlouvě, bude Váš věřitel požadovat své peníze zpět.

– Pokud jeho práva budete ignorovat a peníze nebudete vracet, pak věřitel logicky požádá soud nebo jinou instituci, která se vymáháním dlužných částek zabývá.

– V momentu, kdy věřitel zajde na soud a následně bude mít v ruce rozhodnutí, je jen otázkou krátké doby, kdy si zajistí vykonání exekuce.

– Častým a velkým problémem je, že se dlužník o nařízení exekuce dozví často s velkým zpožděním a nemůže situaci adekvátně a rychle řešit, protože usnesení o nařízení exekuce bývá dlužníkovi zasíláno často jako poslednímu účastníku a to i se samotným exekučním příkazem.

– Exekutor má pravomoci, díky kterým jednoduše zjistí Vaše bydliště, v katastru nemovitostí zjistí případné vlastnictví nemovitostí, je schopen zajistit informace o společném jmění u osob v manželském svazku a navíc může zjistit veškeré informace o vašich účtech v bance, spořících účtech a případně o dalších zdrojích peněz dlužníků.

– Samotná exekuce probíhá několika metodami. Může se například jednat o odstavení vašich účtů a odebrání poměrné částky peněz, na katastru nemovitosti může učinit záznam o nařízení exekuce a nebo může zabavit váš vůz, pokud jej nemusíte nutně využívat např. k výkonu vaší profese.

Tyto základní kroky zpravidla často vedou k uspokojení věřitelů včetně nákladů na samotnou exekuci, ale pokud exekutor nezjistí žádný takový majetek, pak přichází na řadu exekuce movitých věcí za asistence zámečníka a často i Policie ČR. Exekutor tedy bude zabavovat majetek přímo ve Vašem domě či bytě. Jako krajní řešení je exekuce nemovitostí.

Celkové dluhy se při nařízení exekuce navyšují o náklady spojené s výkonem exekuce.

Buďte klidní a rozvážní

Možná že se domníváte, že Vaše obydlí je nedotknutelnou tvrzí, do které nikdo nesmí a nikoho zde pouštět nemusíte. Vaše domněnka je špatná. Při nezvládnutí situace a naopak při použití hrubé síly nebo agresivního jednání vás dokonce PČR může předvést na policejní služebnu, protože bráníte výkonu soudního rozhodnutí. Může Vám dokonce hrozit další sankce.

Je samozřejmě jasné a pochopitelné, že když před Vámi exekutor začne zabavovat vaše cenné věci a s nimi spojené vzpomínky, je to velmi stresující situace, ale většinou není jiná šance, než spolupracovat. Pokud nevíte, jak byste v takové situaci jednali, využijte našeho kontaktního formuláře. Rádi vám poradíme

V některých případech postačí k samotnému zabránění exekuce, když určitou část dlužné částky na místě uhradíte a následně stanovíte postup. Zpravidla i tak často dojde k tomu, že Vám exekutor zabaví na umoření části dluhu elektroniku a případně cennosti.

Exekutor klepe na dveře?

Pokud u dlužníka exekutor zaklepe na dveře, je to pro něj vždy velmi stresující a nečekaná událost.

– Vždy exekutora zažádejte o jeho občanský a služební průkaz.

– Pokud jste si jisti, že nikomu nic nedlužíte a nemáte potuchy, o jakého věřitele se jedná nebo pokud si nejste jisti pravostí osoby exekutora, okamžitě volejte na telefonní linku 158 a požádejte příslušníky Policie ČR o pomoc.

– V poslední době přibylo falešných exekutorů a pokud by i tento byl falešný, volání PČR se vám bude snažit rozmluvit a nebo rovnou uteče. Pravý exekutor proti tomuto nebude namítat.

– Exekutor a nebo jím pověřené osoby mají právo vstupu do nemovitosti v situaci, kdy mají domněnku, že dlužník zde má majetek. To znamená, že se nemusí vůbec jednat o nemovitost dlužníka. Pokud je tedy vydán na majetek dlužníka příkaz k exekuci, pak může být v dané nemovitosti zabaven jakýkoliv majetek, který exekutor považuje za váš.

Pokud se chcete této svízelné situaci vyhnout, pak vyplňte náš zcela nezávazný kontaktní formulář a my vám nabídneme zajímavé řešení, jak své dluhy vyřešit a zastavit tak celý proces exekuce. Naši profesionálové v oboru Vám pomohou a poradí.

 

Copyright 2011 Zastavte vaše exekuce | Seo Ostrava od Webdevel s.r.o.